Izobraževalne delavnice »Vsebinski in digitalni marketing«

S ciljem povečanja znanja in kompetenc na področju vsebinskega in digitalnega marketinga na področju turizma, je RRA Koroška za predstavnike turističnih kmetij in lokalnih turističnih društev širše destinacije Koroška, ki obsega 12 občin, želela poglobljen vidik vsebinskega in digitalnega marketinga v turizmu s primeri iz prakse.

  • Stranka: RRA Koroška
  • Izvedba / leto: 2019

Za udeležence smo pripravili sklop 4 izobraževalnih delavnic s področja vsebinskega in digitalnega marketinga v turizmu;

  • Kreiranje turističnih doživetij in storytelling
  • Facebook v turizmu
  • Instagram v turizmu
  • Booking in Tripadvisor

Poleg teoretskih osnov so udeleženci spoznali številne primere dobrih praks iz turizma, ki smo jih izbrali ter predstavili glede na panoge in velikosti udeleženih podjetij.

V praktičnem delu delavnice smo izvedli pregled in kratke analize stanja udeleženih podjetij (npr. spletna stran, Facebook profil, Instagram profil, …) ter opredelili smeri izboljšav.

Iščete dobrega partnerja? Želite sodelovati z nami?

Lanara Consulting d.o.o.

Černigojeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:+386 40 353 065

Email: info@lanaraconsulting.com

Sledite nam