Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj 2017-2021

Strategije razvoja in trženja v turizmu

Turistična destinacija Ptuj je v letu 2016 ustanovila Zavod za turizem, ter tako formirala novo obliko destinacijskega upravljanja. V ta namen so potrebovali krovni strateški dokument, ki bo služil Zavodu in ostalim deležnikom kot kažipot za uspešen razvoj in trženje ptujskega turizma.

  • Stranka: Zavod za turizem Ptuj
  • Izvedba / leto: 2016

Strategija je bila pripravljena po principu “od spodaj navzgor”, v tesnem sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki destinacije. Projekt je potekal fazno in je vključeval: analizo obstoječega stanja, raziskavo percepcije destinacije in zadovoljstvo turistov lokalnega prebivalstva in ponudnikov, oblikovanje celostne strategije razvoja in trženja, ter pripravo podrobnega akcijskega načrta ukrepov za dosego zastavljenih strateških ciljev.

Iščete dobrega partnerja? Želite sodelovati z nami?

Lanara Consulting d.o.o.

Černigojeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:+386 40 353 065

Email: info@lanaraconsulting.com

Sledite nam