Uspešno zaključili pripravo Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj

Na majski seji je Mestni svet Mestne občine Ptuj soglasno potrdil pripravljeno Strategijo razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj 2017-2021, ki smo jo v družbi  LANARA Consulting pripravili v tvornem sodelovanju s širokim krogom deležnikov po principu »od spodaj navzgor«. 

Pripravljena strategija ponuja jasno in skupno smer razvoja turizma destinacije Ptuj v prihodnjih petih letih, pri čemer izhaja iz obstoječega stanja ter se usmerja v priložnosti in potenciale za rast v prihodnje.

   Z jasno strukturo odgovarja na vprašanja destinacije:

   - Kam si želimo?
   - Kje smo?
   - Kam gremo?
   - Kako bomo prišli tja?
   Strategija - POVZETEK

 

Vizija turistične destinacije je, da bo Ptuj postal mednarodno prepoznana in privlačna zelena destinacija Slovenije in centralne Evrope, ki ga je vredno obiskati zaradi njegovih izjemno ustvarjalnih in odprtih ljudi ter pristnega doživetja njegove bogate kulturne dediščine in kulturnega utripa starega mestnega jedra, obdanega z naravo blagodejnih voda in vinske trte.

Za določitev nove smeri in prioritet smo k sodelovanju povabili širok krog deležnikov ter podatke pridobivali s poglobljenimi intervjuji, spletno anketo in delavnicami. Ukrepi strategije so tako zasnovani po načelu »od spodaj navzgor« in predstavljajo skupen konsenz najširšega kroga deležnikov.


V družbi LANARA Consulting in Zavodu za turizem Ptuj kot krovnim upravljalcem destinacije smo želeli, da je strategija ambiciozna, a hkrati uresničljiva in realno dosegljiva. Konkretizirana je s širokim naborom ukrepov, več kot 400 jih je za petletno obdobje, ki pokrivajo štiri temeljne cilje:
- konkurenčnost,
- prepoznavnost in učinkovito trženje,
- partnersko sodelovanje ter
- trajnostni razvoj turizma.

Zapisana strategija predstavlja kažipot in zemljevid, ki pomaga, da gre destinacija v pravi smeri za dosego želenih ciljev rasti.

 

 

Iščete dobrega partnerja? Želite sodelovati z nami?

Lanara Consulting d.o.o.

Černigojeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:+386 40 353 065

Email: info@lanaraconsulting.com

Sledite nam