Prijavi se

Login

Ko ste že registrirani, se lahko prijavite neposredno tukaj.

Košarica

Dostava

Uporabite za dostavo če je enak naslovu plačnika
Dodaj/Uredi naslov
Ime Količina Vaš popust Za plačilo

Skupaj

 • Vaš popust
 • Skupaj za plačilo
  0,00 €
Opombe in posebne zahteve
Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

LANARA Consulting d.o.o.

Delavnice trženja v turizmu

 1. Izvajalec storitev delavnic v turizmu je LANARA Consulting, marketing v turizmu, d.o.o.; matična številka: 7104430000 , davčna številka: 45487430, registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg.št. 2016/29503, z osnovnim kapitalom 7.500 EUR.

 2. Storitev obsega: izvedbo praktične delavnice, mentorsko podporo pri individualnem delu na primeru, pisno gradivo (izročke) z vsebinami delavnice, potrdilo o udeležbi.

 3. Navedena cena storitve predstavlja končno ceno, ki jo plača kupec. Družba ni zavezanec za DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1. Kupec je dolžan znesek delavnice poravnati najkasneje 2 dni pred izvedbo delavnice na izvajalčev TRR.

 4. S klikom na potrditev nakupa v košarici kupec izvede spletni nakup storitve in se izrecno strinja s plačilom, terminom izvedbe in lokacijo. S tem je sklenjena prodajna pogodba, ki se izvede v slovenskem jeziku. Nakup se lahko izvede izključno s predhodno registracijo uporabnika. Kupec prejme potrditev nakupa na svoj e-naslov. Udeležba na delavnici je potrjena, ko kupec poravna znesek delavnice na izvajalčev TRR.

 5. Izvajalec kupcu posreduje morebitne dodatne informacije o poteku izvedbe delavnice na posredovan kupčev e-naslov, ki ga kupec navede ob registraciji.

 6. Izvajalec si pridržuje pravico o spremembi termina in lokacije izvedbe delavnice. V tem primeru bo kupca predhodno obvestil o spremembi. V primeru, da se zaradi spremenjenega termina ali lokacije delavnice kupec slednje ne more udeležiti, mu izvajalec vrne predhodno plačan znesek storitve brez obresti.

 7. Kupec lahko odstopi od pogodbe pred izvedbo delavnice. V 14-dnevnem roku po opravljenem nakupu lahko kupec sporoči izvajalcu, da odstopa od pogodbe, ne da bi moral za to navajati kakršen koli razlog.  V kolikor se kupec odjavi v roku manj kot 14 dni in vsaj 5 dni pred izvedbo delavnice, mu izvajalec brezobrestno vrne 50 % kupnine. V kolikor se kupec odjavi v roku manj kot 5 dni, ni upravičen do vračila kupnine. V kolikor se kupec ne udeleži delavnice v terminu in na lokaciji, ki je navedena, in se skladno s tem členom ni predhodno odjavil, ni upravičen do vračila kupnine.

 8. S potrditvijo teh splošnih pogojev se kupec strinja, da podjetje LANARA Consulting d.o.o. zbira in shranjuje  osebne podatke kupca za potrebe lastne evidence in z namenom nadaljnjega obveščanja. Kupec ima pravico, da se kadarkoli odjavi od prejemanja novic. Družba se obvezuje, da bo na ustrezen način varovala osebne podatke in jih ne bo posredovala tretjim osebam.

 9. Ti splošni pogoji so sestavni del prodajne pogodbe in z njihovo potrditvijo pred izvedbo nakupa se kupec strinja z njimi in jih v celoti sprejema.  Besedilo splošnih pogojev je kupcu na voljo tudi po sklenitvi pogodbe, da ga po želji shrani in reproducira, in sicer na spletni strani podjetja.

 10. Vse morebitne spore bosta izvajalec delavnice in kupec poskušala reševati sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 20.9.2016

 

Iščete dobrega partnerja? Želite sodelovati z nami?

Lanara Consulting d.o.o.

Černigojeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:+386 40 353 065

Email: info@lanaraconsulting.com

Sledite nam