Destinacijska znamka Jesenice z novo identiteto in sodobno vizualno podobo

Razvoj nove destinacijske znamke s celovito zasnovano identiteto in celostno grafično podobo predstavlja uresničitev ukrepa iz lani sprejete strategije razvoja turizma v Občini Jesenice. Z novo rešitvijo so želeli na Jesenicah osvežiti obstoječo podobo turistične znamke, jo uskladiti z razvojnimi produktnimi prioritetami ter jo na bolj emocionalni ravni približati obstoječim in potencialnim novim obiskovalcem. Dosedanja vizualna podoba znamke ni več sledila  sodobnim turističnim trendom in pričakovanjem ciljnih segmentov, prav tako ni jasno komunicirala temeljnih emocionalnih koristi za obiskovalca oziroma obljube kot turistične destinacije. 

Z novo destinacijsko znamko bodo na Jesenicah naredili nov korak v smeri  večje turistične prepoznavnosti, pozicioniranja kot trajnosti zavezane gorske destinacije in učinkovitejšega nagovarjanja aktivnih večdnevnih obiskovalcev. Celostno zasnovana identiteta znamke izhaja iz gorskega karakterja pokrajine s številnimi naravnimi lepotami ter temeljne DNK destinacije, ki jo je zaznamovalo fužinarstvo, jeklarstvo in železarstvo kot edinstvenost tega prostora.  V jedru znamke se tako odraža vzdržljivost in vztrajnost ter močan športni duh, ki je zakoreninjen globoko v lokalnih ljudeh.  Jesenice obljubljajo alpsko doživetje nekoliko drugače. Spodbujajo k pustolovskemu aktivnemu doživljanju narave, ki premika meje in prebuja obiskovalčevo jekleno voljo. Hkrati vabijo na raziskovanje industrijske dediščine območja. Čudovita gorska narava, ki obdaja mesto, ter zavezanost trajnostnemu turizmu omogočata, da s svojo edinstveno kombinacijo lastnosti Jesenice nagovarjajo aktivne raziskovalce narave ter avanturiste, ki želijo presegati sebe skozi različne športne podvige in izzive. S sloganom »Gorski utrip. Jeklena volja.« nova znamka navdušuje, motivira in nagovarja ciljne segmente na svoj edinstven način.

Nova vizualna podoba turistične znamke Jesenice deluje sveže in sodobno. V znaku logotipa dinamična zelena črta simbolizira strma pobočja, še posebej prepoznavne Golice, hkrati pa ima obliko hokejske palice, saj so Jesenice prepoznavne po hokeju tudi v širšem mednarodnem prostoru. V znaku so prisotni tudi poln rumen krog in trije cvetni listi, ki asociirajo na značilna polja narcis – ključavnic, po katerih so Jesenice danes tudi najbolj prepoznavne. Rumen krog asociira tudi na hokejski plošček, s premišljenim naborom barv in dinamičnih linij pa celoten logotip asociira na aktivnost, vzdržljivost, moč in naravo. Pod znakom se v logotipu nahaja zapis Jesenice, ki s svojo sivo barvo asociira na jeklarsko tradicijo tega območja in hkrati daje znamki močan in sodoben karakter. 

Lanara Consulting smo prevzeli snovanje celovite destinacijske znamke Jesenice in oblikovanje njene nove vizualne podobe. Potreba po osveženi in jasni identiteti je s seboj prinesla rekonstrukcijo turistične znamke Jesenice in to ne zgolj na vizualni ravni, temveč tudi na ravni pomenov, obljube in komunikacije. Ta daje novi znamki jasne temelje ter omogoča, da bo zbudila interes in učinkovito nagovorila izbrane ciljne skupine. Projekt prenove destinacijske znamke je potekal fazno, vse od poglobljene analize stanja, priprave strategije znamke ter oblikovanja celostne grafične podobe in primerov aplikacije znamke na različna komunikacijska orodja, ki so celovito predstavljeni v priročniku destinacijske znamke Jesenice (brandbook).

Implementacija nove destinacijske znamke Jesenice bo potekala postopoma. Tako bo znamka v polnosti zaživela v prvi polovici prihodnjega leta, ko bodo novo vizualno podobo znamke ter komunikacijski okvir s krovnimi zgodbami destinacije umestili v celoten nabor komunikacijskih in promocijskih orodij. 

Iščete dobrega partnerja? Želite sodelovati z nami?

Lanara Consulting d.o.o.

Černigojeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:+386 40 353 065

Email: info@lanaraconsulting.com

Sledite nam